Hotele

Zgodnie z definicją hotel jest to obiekt, który wchodzi w skład infrastruktury hotelowej i świadczy odpłatnie usługi noclegowe. Zazwyczaj usługi noclegowe świadczone są na krótki czas i pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Zgodnie z polskimi wymogami o hotelu możemy powiedzieć wtedy, gdy posiada on do dyspozycji klientów co najmniej dziesięć pokoi. W hotelu możemy wynająć pokój jedno, dwu, trzy a nawet wieloosobowy. Oprócz standardowych świadczeń związanych z wynajmem pokoi, hotele świadczą także dodatkowe usługi, które są powiązane z pobytem turystów. Oprócz typowych usług związanych z noclegiem hotel może zaoferować swoim gościom szereg innych usług. Standardowo do takich usług zalicza się różnorodne formy rozrywki, takie jak kasyna, bary, kawiarnie czy też dyskoteki. W wysokiej klasy hotelach możemy mieć możliwość spędzenia przyjemnego czasu pod okiem profesjonalnego zespołu animatorów, których głównym zadaniem jest zabawianie gości. Bardzo często w hotelach można skorzystać z usług, które są związane ze zdrowiem, urodą czy też formą fizyczną. Dlatego też wiele hoteli ma w swoim wyposażeniu base, siłownię, gabinet masażu, gabinet kosmetyczny czy też salon fryzjerski. W zależności od jakości pomieszczeń, wyposażenia tych pomieszczeń, standardu usług czy też lokalizacji samego hotelu, jest przeprowadzany proces standaryzacji i kategoryzacji hotelu. Kategoryzacja hotelu łączy się z przyznaniem hotelowi odpowiedniej ilości punktów, tak zwanych gwiazdek. Po przeprowadzeniu kategoryzacji hotelowi może zostać przyznana jedna, dwie, trzy, cztery, a nawet pięć gwiazdek. Organem odpowiedzialnym w Polsce za proces wydawania decyzji związanych z kategoryzacją danego hotelu jest Marszałek Województwa. Odpowiedzialność ta jest regulowana zgodnie z artykułem 38 Ustawy o Usługach Turystycznych. W skład komisji sprawdzającej czy dany hotel spełnia odpowiednie standardy związane z przyznaniem odpowiedniej liczby gwiazdek, wchodzą przedstawiciele hotelu, specjaliści z zakresu hotelarstwa oraz przedstawiciele służb związanych z ochroną zdrowia i życia. Do takich służb zalicza się Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną. System związany z kategoryzacją hotelu ma za zadanie ujednolicić standardy z jakimi może spotkać się gość w każdym hotelu, o określonej liczbie gwiazdek. Przyznane gwiazdki określają standard i wyposażenie pokoju, jak i całego hotelu i jego otoczenia. Ilość gwiazdek, jaką ma dany hotel może nam powiedzieć czy w danym hotelu funkcjonuje restauracja, bar, czy na przykład recepcja jest czynna całą dobę i czy dany hotel posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Każda dodatkowa gwiazdka informuje potencjalnych gości o możliwości skorzystania z dodatkowych usług jakie znajdują się na terenie hotelu. Generalnie obowiązuje zasada, że im więcej gwiazdek ma dany hotel tym lepszego standardu mamy prawo się po nim spodziewać. Można spotkać także hotele o standardzie powyżej pięciu gwiazdek, jednak są to hotele, które raczej nie są bardzo powszechne. Zdecydowany prym w budowaniu takiego rodzaju hoteli wiodą państwa arabskie na czele ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.